Guiding Principles

 

Tēnei te ara kei runga

Ko te ara o tēnei tipua

Ko te ara o tēnei ariki

Ko te ara o Rāngīnui e tū nei

Papatūānuku e takoto nei

Kia rarau i’o rā te tapuae o Tāne

Tēnei te pō naumai te ao

Ki tātou e takatū nei ki ma’i kei mua i te aroaro

Kia w’iriw’iria, kia wānangatia

Kia eke ki te taumata e tōtika ai tā tātou no’o

E Rongo e w’akairi’ia ake

Ti’e mouri ora